พี่เลี้ยงเด็ก

          ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิสรา ดีเวลล็อปเมนท์ ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานพี่เลี้ยงเด็กประจำบ้าน พนักงานทุกคนมีประสบการณ์ ความชำนาญ มีความพร้อมที่จะทำงานบริการด้วยใจรัก ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงานและความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 


          - จัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็ก เช่น นม ของว่าง
          - ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ป้อนของว่าง
          - อาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัวให้น้อง
          - ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง ตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง
          - ดูแลทำความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าให้น้อง
          - ศึกษาพัฒนาการของเด็กในแต่ล่ะวัย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้เหมาะสม
          - เมื่อน้องไม่สบาย เป็นไข้ เป็นหวัด จะปฐมพยายามเบื้องต้น เช่น             เช็ดตัวลดไข้และจะแจ้งให้คุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กทราบในโอกาสแรก
          - เล่นกับน้องติดต่อสอบถาม โทร.02-476-4442, 081-625-2134, 081-598-1046
e-mail : sutisara_development@hotmail.com, sutisara@hotmail.com
, sutisara@sutisara.net

© 2013 sutisara.net All Rights Reserved.