ดูแลผู้ป่วย

          ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิสรา ดีเวลล็อปเมนท์ ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย ประจำบ้าน / โรงพยาบาล พนักงานทุกคนมีประสบการณ์ ความชำนาญ มีความพร้อมที่จะทำงานบริการด้วยใจรัก ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงานและความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้          - อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
          - ดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร ป้อนยา (ป้อน หรือ ฟีต)
          - ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย ทำแผลและอื่นๆ
          - ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น พาออกไปเดินเล่น อ่านหนังสือให้ฟัง
          - ทำความสะอาดบริเวณที่ผู้ป่วยพักอาศัยด้วย
          - ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
          - สังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
          - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง มีกิริยาวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยและผู้ว่าจ้าง
          - พาไปพบแพทย์ตามคุณหมอนัด (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม โทร.02-476-4442, 081-625-2134, 081-598-1046
e-mail : sutisara_development@hotmail.com, sutisara@hotmail.com
, sutisara@sutisara.net

© 2013 sutisara.net All Rights Reserved.