เกี่ยวกับเรา

          ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0103549007174 ออกให้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549

          ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิสรา ดีเวลล็อปเมนท์ ขอเสนอบริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ประจำบ้าน / โรงพยาบาล


          ทางห้างฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงาน ในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางห้างฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรม และตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ อาทิเช่น
          - รูปถ่าย
          - ประวัติ บัตรประชาชน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - ลายนิ้วมือ
          - อื่นๆ

          ความจริงใจและการเอาใจใส่ต่อลูกค้าคือมาตรการสร้าง แรงจูงใจ และกำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน ชื่อเสียงและการบริการของทางห้างฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าตลอดมา ทางห้างฯมีความยินดีให้คำแนะนำปรึกษาต่อลูกค้าทุกท่าน


           ท่านสะดวกที่คัดเลือกพนักงานที่ศูนย์ฯ หรือจะให้ทางศูนย์บริการจัดส่งถึงสถานที่ก็ได้ พนักงานทุกตำแหน่งหากไม่เป็นที่พอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ จนเป็นที่พอใจของท่านได้ พนักงานทุกคนผ่านการอบรมและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี ไว้ใจได้ ทางห้างฯหวังเป็นอย่างยิ่งคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้ หรือโอกาสต่อไป

 

ติดต่อสอบถาม โทร.02-476-4442, 081-625-2134, 081-598-1046
e-mail : sutisara_development@hotmail.com, sutisara@hotmail.com
, sutisara@sutisara.net

© 2013 sutisara.net All Rights Reserved.